เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-953041 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.077-366816 โทรสาร : 077-953043
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@bansong.go.th